424. Purkmistr a rada města Rakovníka přiznávají se, že na tvrzi jich Všetatech 19 vedle usnesení sněmovního komíny sčísti dali, kterýchž 5 se nachází.

V RAKOVNÍCE, ve čtvrtek po sv. Nikodému (4. června) 1598.

Téhož dne předložili přiznavací list lidí jich poddaných osedlých k tvrzi Všetatům (19) náležejících a ve vsi Hříškově k záduší kostela sv. Bartoloměje v Rakovníce 2, tak že všech 21 se nachází. V sobotu po sv. Vítu (20. června) t. r. přiznali se ze 385 komínuv v městě Rakovníce.

Souč. ěesk. kop. v archivu města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP