416. Purkmistr a rada města Rakovníka vyznávají, že piva bílého i ječného od památky sv. Tří králů (6. ledna) as do sv. Filipa a Jakuba (1. května) svařeno u nich bylo 3152 věrtel, z něhož po 6 gr. posudného summou 315 kop 13 1/2 gr. č. hejtmanu panství Křivoklátského, výběrčímu posudného v kraji Rakovnickém, odvedli a vyčtli.

V RAKOVNÍCE. 1598, ve čtvrtek po neděli Exaudi (7. května).
Přihlásit/registrovat se do ISP