415. Latinský překlad dopisu stavů, Slezských, kterým císaře prosí, aby pomluvám o nově zvoleném biskupu Vratislavském roztrušovaným nepřikládal víry, nýbrž doporučil ho stolici papežské.

1598, 5. května. - Opis souč. ve Vatikánském archivu, Arch. Borghese IV, 111 a, b. (Germania 1675-1599) fol. 112.

Sacratissime caesar, domine clementissime! Qualiter a nobis in his praesentibus comitiis hu-millimam intercessionem ad Maiestatem Vestram in afflicto negotio suo petierit is, qui in episcopum Vratislaviensem electus est, id ex inclusis Maiestas Vestra clementissime cognoscere dignetur.

Cum vero nos iam ante pro ipso diversis vicibus apud Maiestatem Vestram supplicando in-tercesserimus et haetenus nullum a Maiestate Vestra responsum acceperimus, interea vero obiter intellexeriraus, supradictum electum apud Maiestatem Vestram a personis nobis ignotis gravissimis criminibus oneratum et mirum in modům deformatimi esse, nos silentium Maiestatis Vestrae indubi-tanter huic causae adscripsimus. Rogamus autem quam humillime, ut Maiestas Vestra de nobis, quod sine invidia dictum sít, fidelibus et honoris amantibus principibus ac statibus Maiestatis Vestrae hoc sibi persuadeat, quod nos, si scivissernus aut adhuc sciremus, electum tam aboniinabilibus criminibus et vitiis laborare, qualibus fortasse clam sed innocenter ab invidis suis Maiestati Vestrae depictus est, non modo nunquam pro ipso tam diligenter intercessissemus, sed etiam ultro, sicut fideles sub-ditos decet, Maiestatem Vestram hac de re monuissemus eamque subiectissime rogassemus, ut talis homo non modo in honorabilissimum consortium nostrum non admitteretur, sed ab eo etiam penitus excluderetur. Possumus autem constanter et cum veritate Maiestatem Vestram certiorem facere, quod a multo tempore, ac praesertim tempore Martini et Andreae episcoporum, quo tempore in comitiis, commissionibus et aliis conventionibus, nisi quod lionestati et probitati consentaneum tue rit quodque Maiestatis Vestrae et alia negotia, ad quae adhibitus fuit, singulari discretione, prudentia, gravitate, modestia, sinceritate atque etiam diligentia tractaverit et administraverit, sicut omnes, qui una cum ipso in consiliis aliquando fuerunt, huius rei veruni possunt et debituin testimonium perhibere. Uude apparet, quod ab invidis suis et malevolis contra fas et aequurn calumniis istis gravatus sit, quae ca-lumniae secundum morem huius mali saeculi plerumque eos comitari solent, qui a IJeo ad dignitates et honores evehuntur.

Cum ergo in provisione episcopatus huic provinciae Silesiae propter consilia publica inultum situili sit, cum hoc pacto praecipuo membro et statu careamus, subditi etiam episcopatus sede vacante ad omnis generis petulantiam causas et occasiones nanciscantur, et communi patriae hie defectus multis modis noeivus sit et in praeiudicium privilegiorum publicorum vergat, rogamus quam humillime Maiestatem Vestram, ut hanc indignationem, quam concepii contra electum ex sinistris relationibus, deponere dignetur ipsique electo de rogatis promotorialibus in curiam Romanám quam primům provideat.

Quod si vero Maiestas Vestra vel minimam suspicionem habeat, non de níhilo sed veras esse aliquas saltem ex praedictis relationibus, faciat Maiestas Vestra tanquam iustissimus caesar hanc singulárem gratiam electo, ut ipsi delationes contra ipsum faetae conimunicentur, imino illi, qui ipsum hacteuus clam et ex occulto calumuiati sunt, prodeant et coram Maiestate Vestra coinpareant eademque electo coram et in faciem dicant. Tunc Maiestas Vestra proeul dubio reperiet, electum innocentiam suam satis probare posse eosque contra Maiestatem Vestram fecisse, qui illam tam rnalis et incoia -modis relationibus imbuerunt. Quod facere non potuimus, quin a Maiestate Vestra suppliciter et humillime peteremus, Maiestatis Vestrae Caesareae gratiae nos quam subiectissime commendautes. Datum Vratislaviae in publicis comitiis die 5 Maii anno 1598.[List císaři nadepsaný byl také zaslán do Rima i s artikulem sněmovním knížat a stavů Slezských o téže véci, kterýž v původním znění sem pokládáme:

So vernehmen die Herren Fürsten und Stände auch mit Bekummernus, dass in jüngst geschlossenem Landtage in Beheimb des Bistumbs Breslau halber wes angeführt, welches fürnehmblich diesen Fürsten und Ständen an ihren altherkomineneri Rechten, als die dieses Bistumbs, wie sie zum christlichen Glauben kommen, Fundatores und Stifter sein, wohlhergebrachten Gerechtigkeiten und Rechten zuentgegen. Bitten derowegen Ihre Kais. 3It. die Fürsten und Stände unterthänigist, dieselbte in [diesem] Fall deromassen [in] gnädigiste Acht zu nehmen, dass wider der Stände Recht und Gerechtigkeiten nichts vorgenommen werde, und dass die Stände dieser Laude ingemein und insonderheit bei ihren Privilegiis, altherkommenen Gebrauch-, Rechten und Gerechtigkeiten erhalten werden mögen.

Souč. opis v král. státním archivu Vratislavském, sv. A. A. II. 3 K.)]
Přihlásit/registrovat se do ISP