409. Stavové na sněmě shromáždění přijímají Jana nejstaršího Poppa, Jana Poppa staršího a Jana Poppa nejmladšího za obyvatele království Českého.

1598, 17. dubna. - Kvatern č. 49, M. 23 "Relací modrý 1594-99" v českém zemském archivu.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále Českého a snažnou žádost jeho a přímluvy mnohé za obyvatele království tohoto Českého Jana nejstaršího Poppa, na Khunšperku a Šenpachu, JMCské komrdynera, Jana Poppa staršího a Jana Poppa nejmladšího strajce a najbližší krevní přátele jeho Jana Poppa nejstaršího vlastní let nemající přijíti sou ráčili etc.

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských etc. jako v předešlé listině: Petr Vok z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království českého a hejtman Nového města Pražského, Heřman z Říčan na Kosově Hoře a Staré Červené Řečici, JMCské rada, Karel z Wartmberka na Svijanech, Rohozci a Skalách, JMCské rada, Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburka a na Budyni, JMCské rada, Linhart Colon z Felzu a na Andělské Hoře, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic na Chudenicích a Ouňovicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Jiřík mladší Vratislav z Mitrovic a na Zalší, purkrabě hradu Pražského, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apellacími, Krištof Václav Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, Václav Mitrovský z Nemysle, z vladyk,
Přihlásit/registrovat se do ISP