403. Rytířstvo.na sněmu shromážděné přijímá do stavu svého Jeronýma Makovského z Makové.

1598, 17. dubna. - Kvatern č. 49, M, 27 (ti) "Relací modrý 1594-99" v českém zemském archivu.

(V pátek po neděli Jubilate.) Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta 1598 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, přijali sou do téhož stavu svého rytířského Jeronýma Makovského z Makové i s dědici jeho, kteréž má neb míti bude oc. Poslové na to byli jsou z téhož sněmu: Humprecht Černín z Chudenic na Chudenicích a Ouňovicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běroničkách, Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království Českém, Adam Předenice z Předenic a na Dešenicích, Přech z Hodějova na Tloskově a Milivště, JMCské rady, Jiřík Homut z Harasova a na Choustniku, Jindřich Vintíř z Vlčkovic a na Kolinci, Vilém Kut z Dirného na Nové Lhotě a Dirným, jsouce na to z téhož plného sněmu od téhož stavu rytířského zvláště vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP