402. Rytířstvo na sněmu shromážděné přijímá do stavu svého Matyáše Kremera z Grunova, Samuele Zelnera (Rybáka) z Zelnaru, Kryštofa Taubenrejtera z Taubenrejtu, Martina Grejnera z Veveří a Mysletína a Rudolfa Pusclie z Gamsfelsu.

1598, 16. dubna. - Kvatern č. 49, M 27 (b) "Relací modrý": 1594-99 v česk. arch. zemském.

(Ve čtvrtek po neděli Jubilate.) Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 98 v pátek den Svátosti a zavřín téhož léta v pátek po neděli Jubilate, přijali jsou do téhož stavu svého rytířského Matyáše Kremera z Grunova, obojích práv doktora, JMCské radu při apellacích, Samuele Zelnera jinak Rybáka z Zelnaru, Kryštofa Taubenrejtera z Taubenrejtu, JMCské puchaltera německého při komoře české, Martina Grejnera z Veveří a z Mysletína, Rudolfa Puse z Gamsfelzu, JMCské služebníka při apellacích na hradě Pražském, s dědici jich, kteréž mají neb míti budou, poněvadž sou na témž sněmu v zeleném pokoji jedenkaždý z nich jmenovaných osob rodičův svých dobré zachování a řádné své splození i také erbovní obdarování (kromě Martin Grüner ten toliko erbovní obdarování pánům z rytířstva ještě ukázati má) dostatečně provedli a pokázali etc. Poslové na to byli jsou z téhož sněmu: Humprecht Černín z Chudenic na Chudenicích a Ouňovicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běroničkách, Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království Českém, Jiřík mladší Vratislav z Mitrovic a na Zalší, purkrabě hradu Pražského, Zigmund Služský z Chlumu a na Tuchoměřicích, Václav Mitrovský z Nemysle, Vladislav Hozlaur z Hozlau, jsouce na to z téhož plného sněmu od téhož stavu rytířského zvláště vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP