94. Purkmistr a rada města Rakovníka přiznávají se k posudnému od sv. Tří králův as do sv. Filipa a Jakuba r. 1595 z 11 varův piva bílého, z nichž vystaveno 212 věrtel, z jednoho po 6 gr., dohromady 21 kop 12 gr. a s 272Olj2 věrtele piva ječného 272 kop 3 gr.č. (Za termin od sv. Filipa a Jakuba do památky sv. Jakuba Velikého t. r. učinili přiznání z 15 varů piva bílého, z něhož na prodej vystaveno 2951/2 věrtele a odvedeno 29 kop 33 gr., z vystavených pak 798 věrtel piva ječného vybráno 79 kop 48 gr. č.

V RAKOVNÍCE. 1595, 4. května. — Kopiář v archivu města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP