92. List přiznavací městské rady Rakovnické, že složilo se pomoci do truhličky při kostele od sv Mikuláše r. 1594 do sv. Havla 1595 9 kop 1 gr. míš.

V RAKOVNÍCE. 1595, 29. dubna. — Kopiář v archivu města Rakovníka.

My purkmistr a radda města Rakovníka známo činíme atd., že jsú před námi ctihodný kněz Matyáš Zichonides Mezeříčský, děkan náš a Jan Písecký z Třebska, primas, obzvláštní truhličku, do kteréž se pomoc proti ouhlavnímu nepříteli všeho křesťanstva Turku od lidu obecného při chrámu páně skládá, složili a peníze vyčtli, v kteréžto se jest ode dne sv. Mikuláše léta etc. 94. až do dne památky sv. Jiří tohoto etc. 95 léta 9 kop 1 gr. míš. dotčené pomoci skromáždéné vyhledalo a našlo, a my že jsme se v tom upřímně a spravedlivě zachovali, to přijímáme k svému svědomí. Na potvrzení toho pečeť naši městskou dali jsme k tomuto listu přitisknouti. Jehož datum v městě Rakovníce v sohotn po neděli Cantate léta etc. 95.
Přihlásit/registrovat se do ISP