90. Purkmistr a rada města Tábora vysvědčují, že všech domů (nebo hospodářův) v Táboře v městě i na předměstí 258 se nachází kromě samých spálenišť a domův spustlých; mezi uvedeným počtem však že jest 13 domů stavu rytířského, tudíž že se 245 domů za 2 měsíce sbírky na lid válečný 196 kop sebráno a odvedeno. Téhož roku a dne přiznali se k berni se 218 lidí poddaných za 2 měsíce sumou 87 kop 12 gr. míš.a ze 2 farářů 2 kopy, tudíž 89 kop 12 gr. míš.

V TÁBOŘE. 1595, [v pátek po sv. Marku.] 28. dubna — Rukopis souč. v archivu města Tábora.
Přihlásit/registrovat se do ISP