84. List přiznavací purkmistra a rady města Rakovníka k berni na pomoc proti Turku za 2 měsíce z 189 usedlých sousedů a jednoho faráře, jich děkana, v sumě 152 kop 12 gr. m., kterouž berníkům krajským odevzdali. Téhož dne učinili přiznání z 2 poddaných svých, z kterýchž za 2 měsíce 48 gr. m. zaslali.

V RAKOVNÍCE. 1595, [v středu po Misericordias] 12. dubna. — Kopiář v archivu města Rakovníka.
Přihlásit/registrovat se do ISP