83. Purkmistr a rada města Budějovic českých odvádějí sbírku sněmem svolenou na výpravu lidu válečného proti Turku za 2 měsíce z 365 usedlých měšťanův a dvou farářův sumou 292 kop m., a z 62 na předměstí osedlých, kteří s městem třetího stavu neužívají, částkou 24 kop 48 gr. m., tudíž celkem 316 kop 48 gr. m. a ze dvou farářů 2 kopy. Téhož roku a dne odvádějí sbírku na lid válečný z 255 lidí poddaných za 2 měsíce sumou 102 kop m.

V BUDĚJOVICÍCH ČESK. 1595, [v pondělí po Misericordias] 10. dubna. — Kniha konc. v archivu města Budějovic Česk.
Přihlásit/registrovat se do ISP