82. Zbyněk Berka, arcibiskup Pražský, přiznává se, že vedle svolení sněmovního připadá na něho sbírky na lid válečný z 28 lidí poddaných a 1 nápravníka v kraji Žateckém 13 kop 12 gr. m., kterouž sumu berníkům krajským odsílá.

V PRAZE. 1595, [v pondělí po Svátosti] 10. dubna. — Souč. opis v archivu arcibisk. Pražského.
Přihlásit/registrovat se do ISP