74. Humprecht Černín z Chuděnic hejtman hradu Pražského, oznamuje Mat. Preklovi z Prokstorfu, hofrychtéři království Českého, císařskou vůli, aby Adam Bajer, primátor a dr. Simon Florin při obnovení úřadu konšelského v městě Kadani nebyli voleni.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1595, 3. dubna — Original y archivu arcib. y Praze. Recepta ab a. 1595.

Urozený pane, příteli muoj milý, zdraví i jiného všeho dobrého přeji vám věrně. Nečiním vás tejna, že jest JMCské pána našeho nejmilostivějšího jisté poručeni, jakž sem pak k vám za tou samou příčinou tohoto posla stěžně dnem i nocí vypravil, abyste Adama Bajera, primátora a doktora Simona Florina v městě Kadani při tomto obnovení ouřadu konšelského do rady nesázeli, nýbrž je do konce vyloučili, podle čehož se tak poslušně zachovati věděti budete. S tím milost buoží s námi. Dán na hradě Pražským v pondělí po neděli provodní léta 95.

Humprecht Černín z Chudenic na Chudenicích, JMCské

rada, podkomoří království Českého a hejtman hradu

Pražského.

 

Přihlásit/registrovat se do ISP