71. Purkmistr a rada města Rokycan přiznávají se, mnoho-li sbírky sněmem svolené na zaplacení lidu válečného ze 162 osedlých měšťanů za 2 měsíce sumou 129 kop 36 gr m. a z jednoho faráře1 kopu míš. přijali a odvedli.

Dat. s. 1. v pondělí po neděli provodní (3. dubna) 1595.

Dne 6. dubna pak učinili přiznání a zaslali sbírku ze 133 lidí poddaných za 2 měsíce sumou 53 kop 12 gr. mís.

MS. kniha přiznav, v arch. města Rokycan.
Přihlásit/registrovat se do ISP