66. Purkmistr a konšelé města Sušice omlouvají se komoře české, že nemají žádných peněz sirotčích které by císaři na válku tureckou půjčili a že sami jsouce požáry a dluhy ochuzeni, ničeho půjčiti nemohou.

V SUŠICI. 1595, 31. března. — Orig. v arch. místodrž. v Praze. S 260/12.

VMtem vysoce urození páni, páni etc. všelijakého prospěšenství dobrého věrně žádáme. Milostivému VMtí nám učiněnému psaní, k té tak znamenité JMCské etc. pána, pana našeho nejmilostivějšího v odevřené válce proti tomu ouhlavnímu nepříteli všeho křesťanstva Turku potřebě, pokudž by v deposici naší jaké sirotčí peníze složené, aneb byli-li by kteří u nás tak možní spoluměšťané naši, že by jakou sumu na hotově měli etc. abychom o tom VMtem oznámili, sme poníženě vyrozuměli. I není pochybné, že skrze naše častá, v našich mnohých nedostatcích, jakožto v krátkém čase dvakrát pohořalých a pomoci potřebujících, ohlašování VMtem chudoba naše obecní i obzvláštní patrná v paměti zůstává, zvláště pak teď z mnohých těch nedostatkův dluhové, v něž sme vešli, nám těžcí jsou, takže se toho u nás nic ani sirotčího, ani u sousedův našich vynajíti nic nemůže. Jinač bychom poslušně, jakž poroučeti ráčíte, v tom rádi zachovati se chtěli. Dat. v Sušici v pátek po slavnosti Velikonoční léta etc. 95.

Purkmistr a konšelé města Sušice.
Přihlásit/registrovat se do ISP