62. Purkmistr a konšelé města Rokycan odpovídají komoře české v příčině zapůjčení peněz na válku proti Turkům: že na právě peněz sirotčích složených nemají a mohovitých sousedův také u nich se nenachází.

V ROKYCANECH. 1595, 29. března. — Orig. v arch. místodrž. t Praze. S 260/12.

Službu svú se vší náležitou uctivostí vzkazujem etc. Psaní VMtí, jehož datum na hradě Pražském v outerej po neděli Judica a nám dodané v sobotu bílou léta tohoto oc 95, přijavše jemu sme vyrozuměli. Podle kteréhožto rádi bychom se skutečně v tak veliké a nevyhnutedlné JMCské. pána pana nás všech nejmilostivějšího, potřebě, jsa tím jakožto věrní poddaní i do přemožení hrdel našich proti tomu ouhlavnímu a dědičnému všeho křesťanstva nepříteli Turku všelijakou nápomocností povinni, zachovati hotovi byli: ale VMtem vpravdivě oznamujeme, že u nás v městě žádných sirotkův tak možných, jimž by jaké peníze na rathauze našem složeny byly, ani kupců a handléřův sousedův, kteřížby jakou summu ležatou měli, se nenachází, nebo žádných jarmarkův a trhův valnich nemáme, toliko z tučnosti zemské a z rosy nebeské živnosti skrovné vedeme. Protož VMtí se vší náležitou uctivostí prosíme, že nás při JMCské pánu, panu nás všech nejmilostivějším, i také při VMtech omluvná a milostivě a laskavě VMtem sobě poručena míti ráčíte. Datum v městě Rokycanech v středu po slavném hodu velikonočním léta etc. 95.

VMtem k službám vždyckny hotoví

purkmistr a konšelé města Rokycan.

 
 

Přihlásit/registrovat se do ISP