53. Stavové na sněmu shromáždění dali přitisknouti pečeť zemskou k listu mocnému a psaní věřícímu osobám nařízeným v příčině vzdlužení se 50.000 kop gr. č.

1595, 15. března. — Kvatern "Relací modrý 1594-99", č. 49, fol. B, 12. v archivu zemském kr. Č.

[V středu po neděli Judica.] Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všichni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc 95. a zavřín téhož léta v pátek po smrtedlné neděli, ráčili jsou rozkázati pečeť zemskou k listu mocnému a psaní věřícímu jistejm osobám k tomu nařízeným, kderéž se státi má ode všech tří stavův království Českého o vzdlužení se k ruce týmž stavům téhož království v padesáte tisíc kop grošů českých, kdež by se kolivěk v takovou summu objíti a vzdlužiti mohli, přitisknouti.

Relatorové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských Jana z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království Českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jaroslava Vchynského ze Vchynic a na Krakovci, místokomorníka království Českého, Jakuba Menšíka z Menštejna, místosudího království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JMCové jakožto králové České měst hofrychtýře: Petr Vok z Rožmberka a na českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské rada, komorník a nejvyšší purkrabě Pražský, Václav z Říčan na Hořovicích a Mnichu, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Jan z Šelnberka a z Kosti na Mrači a Toužetíně, Kryštof z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské nejstarší komorník a president nad apellacími v království Českém, Ladslav z Šternberka na Zelené Hoře a Planici, Teobald Švihovský z Ryzmberka a z Švihová a na Horažďovicích, Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabě Karlštejnský, Daniel Beneda z Nečtin a na Nepřemýšlí, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručech, Vladislav Hozlaur z Hozlau, Vilém Vřesovec z Vřesovic.
Přihlásit/registrovat se do ISP