52. Rytířstvo na sněmu shromážděné přijalo do stavu rytířského Maurice Strornera z Eberau a Václava Pergera z Altenberku.

1595, 15. března. — Kvatern "Relací modrý 1594—99 Č. 49. fol. B 15" v archivu zemském kr. Č.

[V středu po smrtelné neděli.] Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na plném sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc 95. v outerej po neděli Reminiscere a zavřín téhož léta v pátek po smrtedlné neděli, přijali jsou do téhož stavu svého rytířského Maurice Stromera z Eberau JMti Římského císaře a království Českého nařízeného doktora, Václava Pergera z Altenberku a na Bílém dvoře nad Mrlinou s dědici jich, kderéž mají neb míti budou, poněvadž sou na témž sněmu v zeleném pokoji jeden každý z nich jmenovaných osob rodičův svých dobré zachování řádné své zplození i také erbovní obdarování dostatečně provedli a pokázali, s takovouto při tom vejminkou, aby oni zápis na sebe podle zřízení zemského, jakž toho obyčej a řád jest, dskami zemskými učinili, s nejvyšším písařem království českého a jinými osobami ouřadu desk zemských smluvili a to v šesti nedělích pořád zběhlých vykonali. Rektorové na to z téhož sněmu od téhož stavu rytířského byli jsou: Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Radslav Vchynský ze Vchynic a na Tepliti, JMCské rada, Jaroslav Kyšperský Vřesovec z Vřesovic, starosta komorničí při dskách zemských, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručech, Daniel Beneda z Nečtin a na Přemyšlení, Jan Španovský z Lysova a na Pacově, JMCské panatýr, Jeroným Čejka z Olbramovic a na Chválách, Albrecht Zdeněk Kaplíř z Sulevic na Brodcích a Velkých Horkách (Čejka a Kaplíř se nepřiznali k Stromerovi), Vilém Vřesovec z Vřesovic a na Nových Hradech, Jiřík Homút z Harasova na Pecinově a Bělý, Joachym Valovský z Ousuší jsouce k tomu obzvláště vysláni.
Přihlásit/registrovat se do ISP