50. Přísaha Jiříka Haydeliusa z Rasensteina, kterouž jako prubíř zemský při dskách zemských vykonal.

1595. 15. března. — Desky zemské. 170 C 20.

[Vklad 1595 v středu po ned. Judica.] Přísaha Jiříka Haydéliusa z Rasensteina průbíře zemského vykonaná při dskách zemských v přítomnosti Jana z Valdšteina a na Sedčicích nejvyššího komorníka kr. Č., Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně nejvyššího sudího kr. Č., a Michala Španovského z Lysova na Paeově a Vožici, nejvyššího písaře kr. Č., nejvyšších úředníkův zemských a úředníkuov pražských menších desk zemských Jakuba Menšíka z Menštejna, místosudlho kr. Č. a Benjamina Kutovce z O úrazu na Hlubočerpích písaře menších desk zemských a JMCové jakožto králové České měst v kr. č. hofrychtéře. Přísahám pánu Bohu. všem svatým, jakož sem ode všech tří stavův království Českého za průbíře zemského nařízen, že v takovém ouřadě se chci ke všem třem stavuom království českého ve všem pilně, upřímně a věrně chovati a všelijaké lehké a zlé mince, kteréž by se buď při minci zde v tomto království bily, aneb kteréžby do království tohoto od kohožkoli aneb jakýmžkoli spůsobem vneseny byly na zlatě anebo na stříbře, kterýchž bych se jednoho každého času doptati mohl, že je právě a věrně zprubovati chci a když bych koli jakéž koli nedostatky při tom nalezl a shledal, tak že by se taková která mince s zrnem a stříží těch mincí předešle od JMCské s stavy snesenými a publikovanými mincemi nesrovnávala, to ihned při jednom každém nejprv příštím soudu zemském na JJMti nejvyšší pány úředníky a soudce zemské vznésti a oznámiti chci a v tom ve všem se jako dobrému náleží zachovati, toho mi dopomáhej pán Buoh i všichni svatí.
Přihlásit/registrovat se do ISP