37. Šepmistři a rada na Horách Kutných přiznávají se ze 110 poddaných usedlých k obci a záduší jich náležejících v kraji Kouřimském a Čáslavském, z nichž odvádějí k nařízení obecné defensí pro obhájení království Českého a zemí k němu příslušejících 13 kop 45 gr. c. Dat. na Horách Kutných v středu po svatém Matěji (1. března) 1595.

1595, 1. března. — Opis souč. v arch. měst. Kutné Hory.
Přihlásit/registrovat se do ISP