21. Císař Rudolf. II. nařizuje Českolipským, aby kněze, kteréhož jim arcibiskup pražský ustanovuje,na faru, svou přijali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1595, 18. února. — Opis souč. t arcibiskup, arch. v Praze.

Rudolf etc. Opatrní věrní milí! Poněvadž až posavád podle předešlého jistého nařízení našeho císařského, na faře vaší žádného pořádného kněze nemáte, protož vám přísně poroučeti ráčíme, abyste beze všech a všelijakých vejmluv i také obran, kteréž vám postačiti nemohou a nemají, toho kněze, jehož vám důstojný a urozený Zbyněk Berka z Dubé a z Lippého, arcibiskup pražský, apoštolské stolice legát a nynější mistr křižovníků s červenou hvězdou v špitále blíž mostu Pražského, za faráře a duchovního správce obce vaší i svého [....] konečně jistotně přijali a k němu jakožto k osobě duchovní všelijakou náležitou uctivost zachovali, jinače nikoliv nečiníce. Dán na hradě Pražském v pondělí po neděli postní, jenž slově Invocavit léta 95.
Přihlásit/registrovat se do ISP