14. Rudolf II. Kouřimské napomíná, aby neprodleně zadržalou berni odvedli na hrad Pražský.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1595, 2. února. — Orig v archivu musea král. Česk.

Rudolf Druhý etc. Opatrní věrní naši milí. Jest nám s nemalým podivením, věda vy, jaká toho znamenitá veliká a nevyhnutedlná potřeba ukazuje, aby lid náš válečný, kterýž v království Uherském jakž na zámcích pomezních tak i v poli proti našemu a všeho křesťanstva dědičnému nepříteli Turku držeti ráčíme, časně penězi opatřen byl, že berně vaší na týž lid svolené, kdež náleží, neskládáte. A protož vám poroučeti ráčíme přikazujíc, abyste takovou zadržalou berni ihned, jakž vás toto psaní naše císařské dojde, sem přivézti a kdež náleží proti kvitanci odvésti dali, jinače nikoli nečiníc a žádnejch vejmluv v tak pilné potřebě neužívajíce, neb na tom jistu vuoli naši císař-sků oc naplníte. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek den Hromnic léta devadesátého pátého


[Také Kolínským slovo za slovem zasláno.]
Přihlásit/registrovat se do ISP