3. Mandát cis. Rudolfa Il., kterýmž rozepisuje a vyhlašuje stavům království Českého pro nastalé potřeby strany nepřítele Turka sněm ke čtvrtku po svaté panně Dorotě (9. února) na hrad Pražský. I poněvadž se o vlasti dobré, jak by před nepřítelem opatřena a ochráněna býti mohla, jednati bude, vyzývá císař stavy, aby do Prahy se sjeli a druhého dne v pátek (10. února) tím ranněji k předložení sněmovnímu na paláci hradu Pražského najíti se dali. etc.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM v pondělí ochtab sv. Štěpána (2. ledna) 1595. BIS. města Prahy 1080.
Přihlásit/registrovat se do ISP