24. Rudolf II. poroučí berníkům království Českého, aby mu s berně domovní r. 1590 svolené 6000 tolarův zapůjčili a sobě penise ty z čtyř grošův na vychování dvoru královského svoleného posudního oplatili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 16. června. — Konc. v arch. míst. kr. Česk. S. 15, 14.

Rudolf etc Urození, stateční, poctiví, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že k některým pilným vydáním našim 6000 tolarův, neb kop míšeňských, pilně a spěšně potřebovati ráčíme: i poněvadž na ten čas v ouřadě našem colmistrském tak mnoho peněz před rukami není, protož vám milostivě poroučíme, abyste zatím z berně domovní léta 90. svolené takové sumniy zapůjčili slovutnému Hanušovi, hejtmanovi, radě a colmistru našemu dvorskému, věrnému milému, proti kvitanci jeho vyčísti dali a potom sobě touž summu ze 4 grošův na vychování dvoru našeho svolených při terminu na nebe vzetí blahoslavené panny Marie nejprve příští z posudního zase oplatili. Na tom etc. Dán na hradě Pražském v outerý po sv. Vítu léta 92.
Přihlásit/registrovat se do ISP