6. Purkmistr a rada města Chebu žádají císaře, aby s Janem Bernhardem z Walbrunnu v příčině dlužných mu peněz, za něž se zaručili, narovnání učiněno bylo, a takž dalších nesnází aby sproštěni byli.[ List Chebských ze dne 21. ledna 1592 vyslanci jich do Prahy udává sumu císařem Janovi Bemhardovi z Walbrunnu dlužných peněz na 17.520 zl.]

V CHEBU. 1592, 29. ledna. — Německý spis souc. v arch. města Chebu v kop. kn. S. 59, Fol. 196.
Přihlásit/registrovat se do ISP