36. Vilím z Rožmberka navrhuje císaři osoby za komisaře do sněmu Moravského, a radí, aby o obsazení místa presidenta komory české uradil se s nejvyššími úřadníky zemskými.

Bez dat. (1581 v dubnu). - Konc. v arch. Třeb.

Nejjasnější, nejmilostivější císaři! VCMti milostivé psaní, kteréhož jest datum v pátek po hodech velikonočních (31. března), jest mi teprv dnes datum listu tohoto dodáno, z kteréhož sem milostivé vůli VCMti poddaně a poníženě vyrozuměl: i za dobré mi se vidí, aby sněmem moravským mimo ten čas od VCMti uložený déle odkládáno nebylo. A ačkoli by dobře bylo, aby z tohoto království poslové na týž sněm se odeslati mohli, však poněvadž snad pro nynější domovní zaneprázdnění a krátký čas, který ještě pozuostává k budoucímu soudu, osobám přednějším a zvláště z pánův soudců zemských království Českého mohla by s obtížností ta jízda přijíti, vidí mi se poddaně, že by pan Jan z Žerotína starší, byl-li by zdráv, aneb pan Jan mladší z Žerotína podle pana hofrychtéře téhož markrabství mohli se za komisary docela dobře hoditi, a to, co na tomto sněmu zapotřebné bude, vyříditi.

Co se pak dosazení presidenta do komory české dotýče, na té osobě VCMti v pravdě mnoho náleží. Vidělo by mi se, že byste VCMt do soudu příštího zemského k uvážení ten artikul milostivě odložiti moci ráčili, však to na dlouze není a zatím co se jednání strany sum daní neb půjčení dotýče, abyste VCMt těmto pánóm radám české komory dva z pánů ouředníků nejvyšších, kteří nyní v Praze býti ráčí, ku pomoci přidati ráčili, aby s lidmi pěkně jednáno a spokojeno býti mohlo, abyste VCMt o to nabíháni býti neráčili; a při soudu příštím VCMt se pány ouředníky zemskými milostivě se uraditi ráčíte moci o presidenta a dosazením toho místa dále neodkládati, nebo v pravdě z mnohých příčin VCMti na tom nemálo náleží; však to všecko při milostivé další vůli VCMti zůstaň. Jako pánu svému nejmilostivějšímu poddaně se poručena činím. etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP