99. Stavové čeští na sněmu shromáždění nařizují berníkům, aby Jiřímu Zajícovi z Hazmburku, Bernartu staršímu Hodějovskému z Hodějova a Jaroslavovi z Mutěnína, kteříž jako poslové od sněmu k císaři do Vídně vysláni jsou, ze sbírky berně obecní každému půl druhého sta kop gr. č. na cestu vydali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 17. srpna. — Menší desky zemské, "kvatern instrukcí a listův posélacích žlutý od. l.1542—1582", č. 128, f. K. 19.
Přihlásit/registrovat se do ISP