65. Střelci při branách hradu Pražského prosí císaře Rudolfa za udělení jim smutečního šatstva, aby jako ostatní dvorská čeládka při slavnostním pohřebním průvodu císaře Maximiliana se súčastniti mohli.

1577. — Orig. něm. v arch. česk. místod.
Přihlásit/registrovat se do ISP