58. Nejvyšší ouředníci a soudcové zemští království Českého nejvyšším berníkům, sněmem léta 1575 voleným, aby sumu svolené berně, kterouž před rukama mají, ku potřebě císaři proti kvitancí vydali, ostatní pak, kteráž se sejde, na zaplacení císaři půjčených 16.000 kop gr. m. bratřím z Donína za sebou zanechali.

1577, 20. února. — Menší desky zemské, kvatern instrukcí a listův posélacích, žlutý od 1542—1582, č. 128, fol. K. 16.

Urozený pane, pane, urozený a slovutný, přátelé naši milí! Jakož sou páni Adam a Jan, bratří vlastní, purkhrabové z Donína a na Žehušicích ku potřebě JMCské šestnácte tisíc kop míšeňských půjčili, kterážto suma z berně JMCské ode všech tří stavův svolené zaplatiti se týmž pánům bratřím z Donína má: i protož nyní a na tento čas touž sumu, kterouž před rukami máte, ku potřebě JMCské proti jisté kvitanci vydejte, však nicméně zase z těchto berní a terminův nyní pominulých svatomar-tinský a hromničný touž sumu šestnácte tisíc kop m. vyberte a za sebou zanechte, tak aby se dotčeným pánům bratřím z Donína zaplatiti mohlo; což k vykonání svému, tím JMCské neobtěžujíc, přiveďte. Datum v první středu v postě léta etc 77.
Přihlásit/registrovat se do ISP