51. Stavové království Českého k tomu své povolení dávají, aby Jan Vchynský ze Vchynic statek Kundratice, kterýž mu císař k dědictví pustil (kdyby se i někdy vyhledalo, že všecken neb na díle "království"byl), jako jiné zpupné dědictví užívati mohl.

1577, 19. února. — Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 82", číslo 46. v král. česk. archivu zemském.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všichni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta etc. 77, na milostivou žádost JMCské, jakožto krále českého, k tomu své povolení dávají: jakož jest JMCská o statek Kundratický, kteréhož na ten čas bratří Hysrlové z Choduov v držení sou, s Janem Vchynským ze Vchynic a na Nalžovech, purkrabí Karlštejnským, jistou námluvu učiniti a jemu dotčený statek k dědictví milostivě pustiti ráčil, však že se v jistotě toho, duchovníli statek to aneb k království všecken neb na díle náležící jest, neví, protož jestliby kdykoli i to, že by jmenovaný statek Kundratice všecken neb na díle království byl, se vyhledalo a našlo, aby proto nicméně JMCská jemu to ve dsky zemské vložiti moci ráčil, a on Jan Vchynský, purkrabie Karlštejnský, týž statek za dědičný, jako jiná zpupná dědictví tohoto království sou podle takového k dědictví od JMCské jemu dána, a tohoto od stavův povolení užiti moci bude a má. Poslové na to z plného sněmu byli sou při přítomnosti jednoho z nejvyšších ouředníkuov zemských Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, z pánuov, a v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských, zejména těchto, Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království Českého, Vilíma Malovce Kosoře z Malovic, místopísaře téhož království Českého, Bohuslava Mazance z Frim-burku, písaře menších desk zemských: Vilím z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabí Pražský; Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kancléř království českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království českého a hejtman Menšího města Pražského; Jan Bořita starší z Martinic a purkrabie Karlštejnský; Mikuláš Kavka z Říčan a na Štěkni; Krištof starší Šlik z Holejče, hrabě z Pasaunu a z Lokte a na Nejdeku; Jan z Sovince a z Doubravice a na Toužetíně; Rudolf purkhrabí z Donína, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkhrabě kraje Hradeckého; Michal Španovský z Lysova a na Pacově, císařové Její Mti podkomoří měst v království českém; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského; Jan Dlúhoveský z Dlouhé vsi a na Zavlekově, JMCské rada; Jetřich starší z Vřesovic, JMCské forštmistr panství Chlumeckého, z vladyk; jsouce na to k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v outerý ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP