49. Rytířstvo z plného sněmu obecního přijali do stavu svého Jana Kutovce z Ourazu a Jakuba Menšíka z MenŠtejna.

1577, 18. února. Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 82" 6. 46, v král. česk. arch. zemském.

V pondělí po svatém Valentinu.

Páni z rytířstva podle svobod stavu svého z plného sněmu obecního, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta 77, přijali sou do téhož stavu svého Jana Kutovce z Ourazu a Jakuba Menšíka z Menštejna i s dědici jich, kteréž mají neb míti budou. A mají se deskami zemskými zapsati, jakž toho obyčej a řád jest. Poslové na to byli sou: Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého; Jan Vchyňský ze Vchynic a na Nalžovech, purkrabí Karlštejnský; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabí kraje Hradeckého; Michal Španovský z Lysova a na Pacově, podkomoří měst králové Její Mti v království Českém; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského; Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Libni nad Vltavou, JMCské rada a prokurátor v království českém; Jan Dlouhoveský z Dlouhé a na Zavlekově, JMCské rada; Adam Muchek z Buková a na Píčině, JMCské rada; Jetřich starší z Vřesovic, JMCské forštmistr na panství Chlumeckém; Šebestian Leskovec z Leskovce a na Éečici; Mikuláš Štampach z Štampachu a na Straupci; Beneš Beneda z Nectin a na Vilímové; Kašpar z Šem-berku a na Teplici. S takovou při tom vejminkou, aby oni Jan Kutovec a Jakub Menšík před úředníky pražskými menšími desk zemských, prvé nežli by zápis na sebe podle pořádku desk zemských učinili, zachování své pořádné a obdarování erbovní prokázali a provedli. A to budou povinni vykonati mezi tímto časem a svatým Jiří nejprve příštím; a pakliby v témž času toho nevykonali a zachování svého a předkuov svých neprokázali, tehdy z této relací zase sjíti má. Stalo se v pondělí ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP