33. Jan, biskup Olomoucký, oznamuje císaři Rudolfovi Il., že vedle nařízení, k doprovození těla mrtvého císaře Maximiliana do Prahy, dne 31. ledna v městě Českém Krumlově najíti se dá, kamž též všecky přední osoby stavu duchovního z markrabství Moravského obeslal.

NA KROMĚŘÍŽI. 1577, 22. ledna. — Orig. v arch. česk. místod.

Nejjasnější a nejnepřemoženější římský císaři, uherský a český etc králi, pane, pane můj nejmilostivější! Psaní a milostivé poručení VMCské, kterýmž mi milostivě, abych se sám osobně, obešlíc všecky aneb vždy na větším díle, opaty, probošty a osoby duchovní v tomto markrabství pod jurisdikcí mou náležité, třidcátého prvního dne tohoto měsíce v městě českém Krumlově najíti dal, poroučeti ráčíte, jsem se vší ponížeností včerejšího dne přijal. Ačkoli na ten čas s velikým nedostatkem, jsouc toto biskupství velmi zadlužilé, mně to vykonati přijde, všakž jsouce tím povinen, bohdá tak učiniti a se na milostivé poručení VMCské na den jmenovaný do města Českého Krumlova najíti dám. A podle toho jsem tolikéž jménem VMCské všecky preláty a přední osoby duochovní v tomto markrabství pod jurisdikcí mou náležité, aby se na tenž den též tam v Krumlově najíti dali, obeslal; nepochybuji, že se v tom, jako věrní poddaní VMCské, tak zachovají a poslušně najíti dají. S tím se VMCské v milostivu ochranu poručena činíc, na všem dobře a šťastně jmíti vinšuji. Datum na Kroměříži, v outerý po sv. Fabiánu a Sebestianu léta Páně 1577.

VMCské věrný a poddaný kaplan

Jan, biskup Olomúcký.


 
Přihlásit/registrovat se do ISP