25. Mandát Rudolfa II. po krajích i městům Pražským rozeslaný, kterýmž rozepisuje se a pokládá sněm království Českého k pondělímu po hromnicích (4. února) l. 1577: i nařizuje se všem stavům, aby dne 3. února na noc do Prahy se sjeli a druhého dne tím raněji k předložení sněmovnímu podle starobylého chvalitebného pořádku a obyčeje na paláci na hradě Pražském při králi najiti se dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1576, 29. prosince. — MS. souč. č. v arch. města Prahy, c. 1080.
Přihlásit/registrovat se do ISP