132. Císař Maximilián odpovídá bratru svému, arciknížeti Ferdinandovi, na jeho zprávu o zahájení sněmu českého, že doufá, že stavové království Českého vedle žádosti na ně vznešené poslušně se zachovají, žádané povolně svolí a tudíž ostatním přivtěleným zemím dobrý příklad na sobě dají.

VE VÍDNI. 1565, 5. července. Konc. německý v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP