127. Císař Maximilián II. Vilímovi z Rožmberka, nejvyššímu purkrabí pražskému, nejvyššímu sudímu, nejvyššímu písaři a podkomořímu království Českého, aby v sněmu i při jednotlivých osobách pilně se přimlouvali za splnění žádosti královské, kteráž skrze předložení sněmovní stavům od arciknížete Ferdinanda oznámena bude.

VE VÍDNI. 1565, 21. června. Konc. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP