126. Císař Maxmilián II. arciknížeti Ferdinandovi: pochvaluje jeho snahu a bedlivost při úradách o artikule příštího sněmu českého; oznamuje, že opětně k němu vysílá nejvyššího kancléře království Českého, Jáchyma z Hradce, se schválenými články sněmovními a s novými rozkazy, týž že mu odevzdá předlohu královskou na sněm i věřící list k stavům; kancléř sám také bude účasten jednání sněmovního. Císař žádá arciknížete, aby s nejvyššími úřadníky zemskými o proposicí sněmovní bedlivě se uradil a kdyby snad zapotřebí bylo nějaké změny, takovou aby učinil; při stavích pak pilně jednal, aby vedle žádosti královské, poněvadž tak veliká jest potřeba, ve všem povolně najíti se dali.

VE VÍDNI. 1565, 21. června. Konc. něm. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP