125. Císař Maxmilián II. Vilímovi z Rožmberka a jiným nejvyšším úřadníkům zemským (nejvyššímu purkrabí pražskému, nejvyššímu hofmistru, sudímu dvorskému, purkrabí karlštejnskému, nejvyššímu písaři a druhému purkrabí karlštejnskému) aby za příčinou některých potřeb den před zahájením sněmu na hradě Pražském při arciknížeti Ferdinandovi najíti se dali.

VE VÍDNI. 1565, 19. června. Konc. v archivu českého místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP