122. Císař Maximilián II. nejvyššímu kancléři českému Jáchymovi z Hradce: chválí bedlivou jeho píli při úradách některých záležitostí s arciknížetem Ferdinandem, žádá, aby ještě o některých artikulích se uradil, zvláště však aby pomohl při sepsání proposicí pro příští sněm, a poněvadž se vidí toho potřeba, aby při sněmu českém byl přítomen, činí ho až do uzavření téhož sněmu prázdna služby při dvoře císařském.

VE VÍDNI. 1565, 7. června. Konc. německý v archivu česk. místodržitelství.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP