121. Císař Maximilián dává arciknížeti Ferdinandovi (poněvadž sám pro válku v Uhřích z Vídně vzdáliti se nemůže, list věřící na sněm do království Českého, aby na místě jeho vznešení královské na stavy učinil, s nimi jednal a zavíral.

VE VÍDNI. 1565, 6. června. MS. souč. v archivu českého místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP