120. Císař Maximilián rozpisuje sněm obecní království Českého a poroučí stavům, aby v pátek den svatých Petra a Pavla na noc do Prahy se sjeli a druhého dne v sobotu (30. června) tím raněji na hradě Pražském na paláci podle starobylého obyčeje a pořádku k předložení sněmovnímu najíti se dali. Soud zemský větší i menší, který by se při suchých dnech letničných byl držeti měl, za příčinou sněmu až do sv. Jeronýma nejprvé příštího se odkládá.

[Rozepsání sněmu na den 30. června oznámeno bylo Pražanům Staro- a Novoměstským odesláním mandátu a zvláštním listem královským.]

VE VÍDNI. 1565, 6. června. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP