112. Král Maximilián Břetislavu Švihovskému ze Švihova, že omluvu jeho za příčinou nepřijití do sněmu pro nedostatek zdraví na vědomí vzal.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1564, 8. února. Orig. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP