100. Král Maximilián připomíná arciknížeti Ferdinandovi, aby komorní artikule, kteréž při budoucím sněmu českém předloženy býti mají, s úradou nejvyšších úředníků zemských a po dobrém jeho zdání tak upraveny byly, aby je, až na hrad Pražský přijede, ihned přednášeti mohl.

V LUBNI, (v Dolních Lužicích). 1564, 4. ledna. Orig. něm. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP