99. Ferdinand I. dává list věřící za krále Maximiliána ke všem stavům království Českého: poněvadž na sněm (jenž zahájen bude na hradě Pražském dne 27. ledna 1564) pro zimu a nedostatek zdraví sám vypraviti se nemůže, že na místě svém krále Maximiliána posílá, aby s nimi jednal a zavíral; i žádá všech stavův, aby synu jeho králi Maximiliánovi jako vlastní jeho osobě císařské ve všem bez umenšení věřili.

VE VÍDNI. 1563, 30. prosince. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP