98. Ferdinand I. nařizuje nejvyššímu hofmistru, nejv. sudímu, nejv. sudímu dvorskému, purkrabím karlštejnským a nejv. písaři království Českého, aby za příčinou jednání obecního sněmu (jenž zahájen bude dne 27. ledna 1564) v pondělí před sv. Pavlem (dne 24. ledna) na hradě Pražském najíti se dali a od krále Maximiliána vůli císařské vyrozuměli.

VE VÍDNI. 1563, 26. prosince. Opis souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP