97. Císař Ferdinand I. posílá arciknížeti Ferdinandovi mandáty, kterýmiž český sněm se svolává i nařizuje, aby takové rozepsání sněmu rozneseno bylo po krajích rozmnoženým počtem poslův, kteříž by stavy napomenuli, aby k sněmovnímu jednání najíti se dali; neboť vedle dané zprávy poslové sotvy při desátém ze stavův se ohlásí, za kterouž příčinou sněmové malým počtem osob ze stavův obesláni bývají. Císař zasílá také arciknížeti zvláštní listy některým nejvyšším úřadníkům zemským, aby dva dni před sněmem při králi Maximiliánovi zajíti se dali, i nařizuje dále, poněvadž na hradě Pražském za ten čas jiné příhodné místnosti se nenachází, kde by stavové k sněmovnímu jednání shromážditi se mohli, aby soudní světnici, třebas byla ještě nedomalovaná, pro sněm upraviti dali. (V stejná skoro slova poslal císař t. d. list králi Maximiliánovi.)

VE VÍDNI. 1563, 26. prosince. Kon. něm. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP