96. Ferdinand I. rozpisuje a pokládá sněm obecný království Českého, ku kterémuž, poněvadž pro zimu a nedostatek zdraví sám přijeti nemůže, syna svého, krále Maximiliána, vypraví. I nařizuje všem stavům, aby v středu po sv. Pavlu na víru obrácení (26. ledna) 1. 1564 do Prahy se sjeli a dne 27. ledna t. r. k předložení sněmovnímu na hrad Pražský najíti se dali.

VE VÍDNI. 1563, 22. prosince. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP