92. Svobod. p. Kobenzl [Týž byl l. 1567 aecikn. Rakousk. zemí kanclířem a hejtm. zemsk. v Krajinsku.] oznamuje arcibiskupu pražskému Antonínovi z Mohelnice do Tridentu, nejdříve že držán bude sněm v markrabství Moravském a sice ten den po sv. Martině, potom teprve sněmové v ostatních zemích; císař, jenž na zdraví svém dobře se vynachází, že by rád při sněmích byl přítomen, jestliže lékařové tomu dovolí.

V BŘETISLAVI. 1563, na začátku měsíce října. Orig. něm. v arcib. archivu Pražsk.
Přihlásit/registrovat se do ISP