91. Král Maximilián oznamuje císaři, na čem se byl s arciknížetem Ferdinandem a nejvyššími zemskými úředníky českými usnesl v příčině držání sněmův v zemích koruny České, kteří z bohatších šlechticů z království Českého a přivtělených zemí pozváni býti mají k jeho korunovací uherské.

VE VÍDNI. 1563, 7. června. Orig. něm. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP