88. Císař Ferdinand I. k přímluvě krále Maximiliána, královny Marie a Albrechta knížete Bavorského, činí milost Žateckým; aby "šťastného příjezdu krále a královny do království Českého, jich slavného korunování i také příjezdu J. M. C. do Žatce oučastni býti mohli", že to všechno provinění, kteréhož jsou se předkové jich proti J. M. Kr. dopustili, jim odpouštěti a k tomu povolení dávati ráčí, aby Žatečtí zase sobě vrata nebo brány zdělati a město jimi zavírati dáti mohli, vrata neboliž to brána aby mřížová a prohleditá byla, z tlustého dříví sdělána, tak aby žádný člověk z města ani do města prolézti nemohl.

V KADANI. 1562, 8. října. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP