87. Ferdinand I. poroučí Hendrychu z Vartmberka, dědičnému šenku království Českého, jenž na krále Maximiliána strany úřadu svého při korunování suplikací vznesl v příčině daru, aby to vyhledal a listy neb jináče prokázal, jak jest za předešlých králův držáno bývalo a dáváno-li co týmž šenkům při korunování. Podobné nařízení učiněno komoře české, aby vyzvěděla, jaký se způsob předešle při tom zachovával.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 2. října. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP